Η οικονομική αξία της μέλισσας ως επικονιαστή των φυτών

Το έντομο αυτό της τάξης των Υμενοπτέρων θεωρείται ότι αποτελεί σήμερα τον αποτελεσματικότερο επικονιαστή των φυτών. Έτσι όχι και τόσο άδικα έχει χαρακτηριστεί και ως το πολυτιμότερο έντομο του πλανήτη.

Η μέλισσα κατά την αναζήτηση γύρης και νέκταρος, καθώς μετακινείται από άνθος σε άνθος και από φυτό σε φυτό, μεταφέρει σωματίδια (κόκκους) γύρης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επικονίαση που αποτελεί την διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η γονιμοποίηση και η καρποφορία. Η μέλισσα «φροντίζει» με τον τρόπο αυτό για την εξέλιξη και την διαιώνιση των ειδών.

Σε αυτά τα είδη περιλαμβάνονται και οι 115 παραγωγικότερες καλλιέργειες του πλανήτη μας, οι οποίες παράγουν τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια τόνους τροφίμων ετησίως που αντιστοιχεί στο 35% της παγκόσμιας παραγωγής. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά ζωικά προϊόντα τα οποία και αυτά με την σειρά τους επηρεάζονται έμμεσα από την ανάγκη της διατροφής των ζώων με φυτικές τροφές.

Πέρα όμως από την οικονομική σημασία της μέλισσας στην ενίσχυση της διατροφικής αλυσίδα με την παραγωγή των καλλιεργουμένων φυτών (φρούτα, λαχανικά κλπ.) αλλά και των μελισσοκομικών της προϊόντων, τεράστια είναι και η οικονομική της σημασία στο οικοσύστημα και το περιβάλλον που μεν σαν αξία μπορεί να είναι δύσκολα μετρήσιμη όμως είναι ανεκτίμητη για τον πλανήτη. Η μέλισσα συντελεί με την επικονίαση στην διατήρηση της βιοποικιλότητας , στον εμπλουτισμό της αυτοφυούς χλωρίδας, προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση, βοηθά στην βελτίωση των βοσκοτόπων και γενικότερα στην διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στον πλανήτη μας. Χωρίς την επικονίαση το φυτικό βασίλειο θα ήταν πιο φτωχό, πολλά σημαντικά είδη τόσο καλλιεργουμένων φυτών όσο και της αυτοφυούς χλωρίδας δεν θα ήταν δυνατόν να επιβιώσουν με δυσμενείς αλυσιδωτές αντιδράσεις στο περιβάλλον και στα οικοσυστήματα, με αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση αλλά και εξέλιξη της βιοποικιλότητας της πανίδας, στη δομή και σύσταση του εδάφους (με διάβρωση και επιπτώσεις στα θρεπτικά στοιχεία) αλλά και στη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το οικονομικό όφελος της επικονίασης είναι κατά 140 φορές μεγαλύτερο από την συνολική αξία των μελισσοκομικών προϊόντων που η ίδια η μέλισσα παράγει.

Και όλα αυτά δεν σχετίζονται μόνο με την κοινή μέλισσα που επικονιάζει το 75% του συνόλου των καλλιεργειών σε όλο τον κόσμο αλλά και με την άγρια μέλισσα της όποιας η αξία της επικονίασης είναι εξίσου σημαντική για τα καλλιεργούμενα και αυτοφυή είδη. Μάλιστα πολλές φορές οι άγριες αυτές μέλισσες αποτελούν εξειδικευμένους και αναντικατάστατους επικονιαστές αυτών των φυτών.

Η μεγάλη σημασία της επικονίασης στα καλλιεργούμενα φυτά, στην γονιμοποίηση και καρπόδεση καθώς και στην ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων πολλές φορές δεν είναι πολλές φορές απόλυτα γνωστή στους καλλιεργητές. Το αποτέλεσμα της γεωργικής δραστηριότητα τους (με την αλόγιστη χρήση των φυτοφάρμακων, τις εκχερσώσεις γης, επικράτηση μονοκαλλιεργειών κλπ.) προκαλεί μεγάλες απώλειες στους πληθυσμούς της. Η ζημιά στις καλλιέργειές (ποσοτική και ποιοτική υποβάθμισή των προϊόντων) ιδιαιτέρα σε χώρες με σημαντική μείωση μεγάλου αριθμού επικονιαστών είναι τεράστια. Εκτιμάται ότι το 75% των ειδών εντόμων επικονιαστών μειώθηκε κατά 33% την τελευταία δεκαετία και ο πληθυσμός των μελισσών έχει μειωθεί κατά 60% στη Βόρεια Αμερική και κατά 15 – 35% στην Ευρώπη. Η κατανόηση των κίνδυνων στην υγεία της μέλισσας από την πλευρά του καλλιεργητή και η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων κατά την άσκηση της γεωργικής του δραστηριότητας αποτελεί μονόδρομο αν αναλογιστεί κάνεις την τεράστια οικονομική της αξία της μέλισσα στην γεωργία αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt